Vanliga frågor

 
Vad är det för skillnad på sandfilter och polyesterfilter?
I ett sandfilter renas vattnet genom en sandbädd. När filtret blir fullt backspolar man det, så är det klart att användas igen. I reningsverket med polyesterfilter byter man ut filtret när det blir tätt. Filtren går att rengöra och återanvända ca 10 gånger.
 

Vilket reningsverk passar mig? Sand- eller polyesterfilter?
Vill ni sköta badet som ett poolsystem och alltid ha badet redo för användning rekommenderar vi sandfiltersystemet. Det är mycket lättskött och klarar kontinuerlig drift. Reningssystemet med polyesterfilter passar de som inte använder poolen så ofta men vill bada några dagar i sträck utan att byta vatten. 
 

Ska tunnan isoleras?
Det är mycket fördelaktigt att isolera tunnan. Det spar energi och påskyndar uppvärmningen, framförallt vintertid. Vår rekommendation är 10 cm isolering i botten och 5-7 cm på sidorna. Använd frigolit/markskiva som inte kan suga åt sig vatten.
 

Hur lång tid tar det att värma badet?
Med vedeldad kamin är uppvärmningstiden (från 6 grader till 38 grader) ca. 2,5-3,5 timmar. Med 6 kW elvärmare är uppvärmningstiden ca 12 timmar. Uppvärmningstiden varierar beroende på utetemperatur, hur tunnan isolerats, vedens kvalitet etc.
 

Hur långt ifrån tunnan kan man placera kaminen?
När vårt sandfiltersystem används kan kaminen placeras upp till 10 meter från badtunnan. Cirkulationspumpen till reningsverket pumpar runt vattnet mellan kamin och tunna.
 

På vilken nivå i förhållande till badtunnan ska kamin och reningsverk placeras?
En tumregel är att kamin och reningsverk alltid ska placeras lägre än vattenytan i badtunnan för att undvika luftfickor i systemet. Sandfilterpumpen kan placeras upp till 4 meter lägre än tunnans botten (till exempel i källaren). Polyesterfilterpumpen ska inte placeras lägre än 0,5 meter under tunnans botten.
 

Räcker det med en 3kW elvärmare för att värma badet?
Sommartid går det bra att hålla en temperatur på upp till 38-39 grader med 3 kW elvärmare. Vintertid räcker inte den effekten för att hålla den temperaturen. En elvärmare 3kW fungerar utmärkt som ett frostskydd vintertid. Inställd på 5-7 grader förhindrar den att vattnet i tunnan fryser under den kallaste perioden. (Viktigt är då att cirkulationen alltid är igång samtidigt).
 

Är hålen för genomföringarna i tunna borrade vid leverans?
Vi levererar normalt alla tunnor utan förborrade hål för genomföringarna. Det ger dig som kund möjlighet att sätta in- och utlopp där det bäst passar er inbyggnad. Vi levererar givetvis tunnan förborrad om ni vill det.
 

Hur tömmer man tunnan på vatten?
Det behövs alltid ett in- och ett utlopp i tunnan eftersom värmekällan är placerad på utsidan oavsett typ av värmare. Den nedre anslutningen(normalt placerad i botten eller långt ner i sida på tunnan) används som avtappning. En T-koppling kan monteras på nedre utloppet för att underlätta tömning av tunnan.
 

Varför tillverkas tunnan i polyetenplast och inte polyesterplast(glasfiber)?
Vi har valt att tillverka terrasspoolen i polyetenplast, dels för att det är en miljövänlig och återvinningsbar plast, dels för att den är beständig mot kemikalier, böjbar och köldtålig. Dessa kvaliteter medför att poolen är hygienisk, lättskött och mycket hållbar. Gjutmetoden gör att det, till skillnad från glasfibergjutna produkter, inte finns några skarvar eller olika lager i plasten. Det betyder att det är samma färg och material rakt igenom hela tunnan. Att den dessutom har mycket bra motståndskraft mot solljus gör att den kommer att hålla sig snygg i många år.
 

Vad måste jag tänka på när det blir vinter?
Att bada i en badtunna vintertid är en underbar upplevelse som vi rekommenderar alla att prova. Terrasspoolen är särskilt framtagen och optimerad för att passa bad året runt. Men självklart är det vissa saker man måste tänka på så länge som det är minusgrader ute, oavsett om man vill bada eller inte.

Vill man använda tunnan vintertid, skall cirkulationen i systemet alltid vara på och temperaturen på vattnet inte understiga ca 5 grader, för att inte riskera en ispropp. Beroende på hur man isolerat systemet och hur kallt det är ute så tar det lite olika lång tid för temperaturen att sjunka ned till 5 grader efter ett bad. Allt ifrån någon/några dagar till ett par veckor. Om det finns risk att badet blir för nedkylt mellan badtillfällena, kan man höja temperaturen genom att elda i kaminen eller använda en elvärmare som frostvakt. Man ställer då in värmaren att starta vid ca 5 grader, som sedan kommer att hållas fram till nästa bad. Kaminen får aldrig eldas om vattnet inte cirkulerar och man misstänker ispropp.
Om badet inte ska användas under en längre period eller står utan uppsyn, (i händelse av strömavbrott), tömmer man systemet på vatten och tar in ev. filterpump till ett frostfritt utrymme.


Vad gör jag om jag fått en ispropp?
Koppla loss filter, kamin och eventuell elvärmare. Ställ in delarna i ett frostfritt utrymme tills alla isproppar tinat. Frysta slangar som inte går att ta loss enkelt kan tinas genom att förslagsvis spola varmt vatten genom dem till exempel med hjälp av en trädgårdsslang. När alla delar är upptinade och eventuella skador är åtgärdade kan delarna monteras tillbaka. Det är viktigt att man försäkrar sig om att vattnet cirkulerar som det ska i hela systemet, innan man börjar elda i kaminen igen.

Måsta jag använda poolkemikalier när jag jag har ett reningsverk?
Ja, poolkemikalier förhindrar bakterietillväxt. Reningsverket tar bara bort skräp och smuts. Poolkemikalier och reningsverk tillsammans säkerställer en bra badmiljö. Som desinfektionsmedel är klor det vanligaste alternativet. Klorvärdet skall vara mellan 0,5 och 1,0 PPM. Klor förbrukas kontinuerligt, dels genom påverkan av solen, dels av oxidation av de partiklar som skall oskadliggöras. Därför måste man kontinuerligt tillsätta klor. pH-värdet skall vara 7,2-7,6 i en pool. Om pH-värdet är för lågt kan det ge ögon- och hudirritationer och kan förorsaka korrosion på poolens tillbehör och utrustning. Om det är för högt reduceras kloreffekten och algtillväxten ökar snabbt.